Please wait...
Nepřihlášený uživatel
CONTAMMIX
 → Zahájení projektu CONTAMMIX
iduzel: 38601
idvazba: 40860
šablona: stranka
čas: 18.2.2018 12:57:59
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zahájení projektu CONTAMMIX

V únoru 2017 byl na Ústavu analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha zahájen projekt institucionální spolupráce Novel analytical strategies for control of contaminants mixtures in food: development of joint platform (CONTAMMIX – 7F16027), financovaný z prostředků Norských fondů 2009 – 2014 a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci institucionální podpory výzkumu a vývoje (Česko-norský výzkumný program CZ09). Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce v oblasti společných výzkumných aktivit mezi vysokými školami v České republice a Norsku, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT) a Norwegian University of Life Sciences (NMBU). Tato spolupráce bude realizována prostřednictvím mobilit studentů a profesorů a organizováním společných workshopů. Na základě těchto aktivit by projekt měl vést k posílení odborných kompetencí obou zapojených univerzit a dále k podpoře budoucího rozšíření spolupráce pro výzkumné projekty. Více se dozvíte na stránkách projektu http://contammix.vscht.cz/

Updated: 2.3.2017 22:18, Author: Martina Vlčková

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2017
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version